Цэс

Сургуулийн дуу
2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ
“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын боловсролын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны [...]
Улз сав нутгийн математикийн 15 дугаар олимпиадын агшин /фото
Улз сав нутгийн математикийн 15 дугаар олимпиад
Улз сав нутгийн математикийн 5 дугаар олимпиад
Сургалт болов.
ÒPower point  дээр хийсэн бэлэн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг интернэтэд байршуулах ÒSUITE 6.0  программын ерөнхий танилцуулга ÒTeacher.sur.mn  сайтад [...]
МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗАН
ГАДААД ХЭЛНИЙ ЗАН
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ЗАН
ДОТООД ЖУРАМ